Skip to content

Característiques

Sintaxi, paraules clau i altres característiques del llenguatge.

Visió general de l'ús

Customize Data

Aquest gràfic presenta els diversos percentatges d'adopció de totes les característiques, agrupades per categoria.

La mida del cercle exterior correspon al nombre total de persones que coneixen la característica, mentre que el de l' interior representa aquelles que l'han usat realment.

Passeu el cursor per cada node per visualitzar les dades detallades juntament amb una superposició que representa el nombre total de persones enquestades.

Language
Directives
Security & Performance
Other Features

Language

Customize Data
No n'he sentit a parlar mai
Ho conec
Ho he usat

Directives

Customize Data
No n'he sentit a parlar mai
Ho conec
Ho he usat
@skip

graphql

query ($skipTitle: Boolean!) {
 queryPost {
  id
  title @skip(if: $skipTitle)
  text
 }
}
@include

graphql

query ($includeAuthor: Boolean!) {
 queryPost {
  id
  title
  text
  author @include(if: $includeAuthor) {
    id
    name
  }
 }
}
@deprecated

graphql

type MyType {
 id: ID!
 oldField: String @deprecated(reason: "oldField is deprecated. Use newField instead.")
 newField: String
 deprecatedField: String @deprecated
}
@specifiedBy

graphql

scalar UUID @specifiedBy(url: "https://tools.ietf.org/html/rfc4122")
@defer

graphql

query {
 person(id: "cGVvcGxlOjE=") {
  name
  ...HomeworldFragment @defer(label: "homeworldDefer")
}
@stream

graphql

query {
 person(id: "cGVvcGxlOjE=") {
  name
  films @stream(initialCount: 2, label: "filmsStream") {
   title
  }
}

Security & Performance

Customize Data
No n'he sentit a parlar mai
Ho conec
Ho he usat

Other Features

Customize Data
No n'he sentit a parlar mai
Ho conec
Ho he usat

Puntuació del coneixement

Customize Data
De totes les característiques mencionades a l'enquesta, quantes han estat respostes correctament?