Skip to content

GraphQL Servers

How you power your API.
Classificacions de les proporcions de satisfacció, interès, ús i consciència.

No s'inclouen les tecnologies amb menys del 10% de consciència. Cada proporció es defineix de la següent manera:

  • Satisfacció: ho tornaria a usar / (ho tornaria a usar + no ho tornaria a usar)
  • Interès: en vull aprendre / (en vull aprendre + no m'interessa)
  • Ús: (ho tornaria a usar + no ho tornaria a usar) / total
  • Consciència: (total - mai n'he sentit a parlar) / total
💡
Pots fer clic a qualsevol nom de tecnologia per obtenir detalls addicionals i una visió més profunda de les seves dades relacionades.

Divisió positiva/negativa

Aquest gràfic divideix experiències positives ("vull aprendre'n", "ho tornaria a utilitzar") vs negatives ("sense interès", "no ho tornaria a utilitzar") a banda i banda d'un eix central.

El gruix de la barra representa el nombre de persones que han respòs que coneixen una tecnologia.

Altres eines

We asked members of the GraphQL community to share their “pick of the year”

My 2022 Pick: GraphQL Mesh

More and more people are looking for solutions to bridge the gap between all of their services. Mesh lets you do that with GraphQL, and non-GraphQL services.

We asked members of the GraphQL community to share their “pick of the year”

Jamie Barton

Full Stack Developer & Educator

How happy are you with the overall state of GraphQL servers?

Customize Data

Recursos recomanats

Server-Side GraphQL in Node.js
Scott Moss
Netflix

Server-Side GraphQL in Node.js

Learn everything you need to create a GraphQL API on the server in Node.js with Apollo Server.
Yoga Server Tutorial
The Guild

Yoga Server Tutorial

Learn to create a performant, modern GraphQL Server that can run on any platform with Yoga Server, the best GraphQL Server in the ecosystem.
Gràcies als nostres socis per donar-nos suport! Més informació.