Skip to content

Características

Sintaxe, palabras clave e outras características da linguaxe.

Uso

Customize Data

Este gráfico representa os diferentes graos de adopción para tódalas características, afatadas por categoría.

O tamaño do cerco exterior representa o número total de usuarios que coñece a característica, mentras que o cerco interior representa a aqueles que a están usando.

Pasa por cada nodo có rato para ver información detallada xunto cunha capa representando o número total de enquisados.

Language
Directives
Security & Performance
Other Features

Language

Customize Data
Nunca he oín falar diso
O coñezo
Useino

Directives

Customize Data
Nunca he oín falar diso
O coñezo
Useino
@skip

graphql

query ($skipTitle: Boolean!) {
 queryPost {
  id
  title @skip(if: $skipTitle)
  text
 }
}
@include

graphql

query ($includeAuthor: Boolean!) {
 queryPost {
  id
  title
  text
  author @include(if: $includeAuthor) {
    id
    name
  }
 }
}
@deprecated

graphql

type MyType {
 id: ID!
 oldField: String @deprecated(reason: "oldField is deprecated. Use newField instead.")
 newField: String
 deprecatedField: String @deprecated
}
@specifiedBy

graphql

scalar UUID @specifiedBy(url: "https://tools.ietf.org/html/rfc4122")
@defer

graphql

query {
 person(id: "cGVvcGxlOjE=") {
  name
  ...HomeworldFragment @defer(label: "homeworldDefer")
}
@stream

graphql

query {
 person(id: "cGVvcGxlOjE=") {
  name
  films @stream(initialCount: 2, label: "filmsStream") {
   title
  }
}

Security & Performance

Customize Data

Other Features

Customize Data
Nunca he oín falar diso
O coñezo
Useino

Puntuación de Coñecemento

Customize Data
De todas as características mencionadas na enquisa, cantas coñecía o enquisado?