Skip to content

Libraries

Satisfacción contra Uso

This chart shows each technology's retention ratio over its total user count. It can be divided into four quadrants:

  • 1: Low usage, high retention. Technologies worth keeping an eye on.

  • 2: High usage, high retention. Safe technologies to adopt.

  • 3: Low usage, low retention. Technologies that are harder to recommend currently.

  • 4: High usage, low retention. Reassess these technologies if you're currently using them.

GraphQL Servers
GraphQL Clients
API Generators
Schema Builders
Decatarse que TypeScript aparece dúas veces porque se inclúe tanto na sección de Sabores de JavaScript coma na de Ferramentas de Construción.

Cardinalidade do Uso das Tecnoloxías

Para cada sección, qué porcentaxe de enquisados usa (definido como ter respondido “o volvería a usar”) unha, dúas, tres, etc, tecnoloxías.

GraphQL Servers

56.3%
1
Most common answer
27.4%
2
18.0%
3
8.8%
4
1.7%
5
0.3%
6
0.1%
7
0.0%
8
0.0%
9
0.0%
10
0.0%

GraphQL Clients

65.8%
1
Most common answer
25.5%
2
20.4%
3
11.6%
4
6.0%
5
1.8%
6
0.4%
7
0.1%
8
0.0%
9
0.0%
10
0.0%

API Generators

32%
1
Most common answer
19.0%
2
7.8%
3
3.2%
4
1.3%
5
0.4%
6
0.1%
7
0.1%
8
0.0%
9
0.1%
10
0.0%
11
0.0%
12
0.0%
13
0.0%
14
0.0%
15
0.0%

Schema Builders

36.9%
1
Most common answer
23.8%
2
9.7%
3
2.5%
4
0.7%
5
0.1%
6
0.1%
7
0.0%
8
0.0%
9
0.0%
10
0.0%