Skip to content

Functies

Syntax, trefwoorden, en andere taalfuncties.

Gebruiksoverzicht

Customize Data

Deze grafiek toont de verschillende acceptatiegraad voor alle functies, gegroepeerd per categorie.

De grootte van de buitenste cirkel komt overeen met het totale aantal gebruikers dat op de hoogte is van een functie, terwijl de binnenste degenen vertegenwoordigt die het daadwerkelijk hebben gebruikt.

Plaats de muisaanwijzer op elk punt om gedetailleerde gegevens te bekijken, samen met een overlay die het totale aantal enquêterespondenten vertegenwoordigt.

Language
Directives
Security & Performance
Other Features

Language

Customize Data
Nooit van gehoord
Weet ervan
Heb het gebruikt

Directives

Customize Data
Nooit van gehoord
Weet ervan
Heb het gebruikt
@skip

graphql

query ($skipTitle: Boolean!) {
 queryPost {
  id
  title @skip(if: $skipTitle)
  text
 }
}
@include

graphql

query ($includeAuthor: Boolean!) {
 queryPost {
  id
  title
  text
  author @include(if: $includeAuthor) {
    id
    name
  }
 }
}
@deprecated

graphql

type MyType {
 id: ID!
 oldField: String @deprecated(reason: "oldField is deprecated. Use newField instead.")
 newField: String
 deprecatedField: String @deprecated
}
@specifiedBy

graphql

scalar UUID @specifiedBy(url: "https://tools.ietf.org/html/rfc4122")
@defer

graphql

query {
 person(id: "cGVvcGxlOjE=") {
  name
  ...HomeworldFragment @defer(label: "homeworldDefer")
}
@stream

graphql

query {
 person(id: "cGVvcGxlOjE=") {
  name
  films @stream(initialCount: 2, label: "filmsStream") {
   title
  }
}

Security & Performance

Customize Data

Other Features

Customize Data
Nooit van gehoord
Weet ervan
Heb het gebruikt

Kennis score

Customize Data
Van alle kenmerken die in de enquête worden genoemd, van hoeveel wist de respondent?