Skip to content

Funkcjonalność

Składnia, słowa kluczowe i inna funkcjonalność języka.

Przegląd Użytkowania

Customize Data

Ten diagram przedstawia różne wskaźniki powszechności stosowania funkcjonalności, pogrupowane według kategorii.

Rozmiar zewnętrznego koła odpowiada całkowitej ilości użytkowników, którzy wiedzą o istnieniu funkcjonalności, a wewnętrznego koła ilości osób, które jej używały.

Najedź na dany obszar, aby wyświetlić szczegółowe dane wraz z nakładką przedstawiającą całkowitą ilość odpowiadających.

Language
Directives
Security & Performance
Other Features

Language

Customize Data
Nigdy o tym nie słyszałem
Wiem co to jest
Używałem

Directives

Customize Data
Nigdy o tym nie słyszałem
Wiem co to jest
Używałem
@skip

graphql

query ($skipTitle: Boolean!) {
 queryPost {
  id
  title @skip(if: $skipTitle)
  text
 }
}
@include

graphql

query ($includeAuthor: Boolean!) {
 queryPost {
  id
  title
  text
  author @include(if: $includeAuthor) {
    id
    name
  }
 }
}
@deprecated

graphql

type MyType {
 id: ID!
 oldField: String @deprecated(reason: "oldField is deprecated. Use newField instead.")
 newField: String
 deprecatedField: String @deprecated
}
@specifiedBy

graphql

scalar UUID @specifiedBy(url: "https://tools.ietf.org/html/rfc4122")
@defer

graphql

query {
 person(id: "cGVvcGxlOjE=") {
  name
  ...HomeworldFragment @defer(label: "homeworldDefer")
}
@stream

graphql

query {
 person(id: "cGVvcGxlOjE=") {
  name
  films @stream(initialCount: 2, label: "filmsStream") {
   title
  }
}

Security & Performance

Customize Data
Nigdy o tym nie słyszałem
Wiem co to jest
Używałem

Other Features

Customize Data
Nigdy o tym nie słyszałem
Wiem co to jest
Używałem

Poziom znajomości

Customize Data
Jak wiele z funkcjonalności wymienionych w ankiecie znali odpowiadający?