Skip to content

GraphQL Clients

Querying your API.

Rankingi

Rankingi wskaźników satysfakcji, zainteresowania, użytkowania i znajomości.

Nie uwzględniono technologii o znajomości mniejszej niż 10%. Każdy wskaźnik jest określony w następujący sposób:

  • Satysfakcja: użyłby ponownie / (użyłby ponownie + nie użyłby ponownie)
  • Zainteresowanie: chce się nauczyćn / (chce się nauczyć + niezainteresowany)
  • Użytkowanie: (użyłby ponownie + nie użyłby ponownie) / suma
  • Znajomość: (suma - nigdy nie słyszał) / suma
💡
Możesz kliknać dowolną nazwę technologii, by uzyskać dodatkowe informacje i bardziej szczegółowy wgląd w powiązane z nią dane.

Podział Pozytywne/Negatywne

Ten diagram pokazuje podział pozytywnych(“chce się nauczyć”, ”użyłby ponownie”) i negatywnych (“niezainteresowany, “nie użyłby ponownie”) doświadczeń po dwóch stronach środkowej osi.

Szerokość słupka odpowiada ilości odpowiadających wiedzących o istnieniu danej technologii.

Inne narzędzia

We asked members of the GraphQL community to share their “pick of the year”

My 2022 Pick: Streaming over GraphQL Subscriptions

Modern APIs need to handle an increasing volume of data, or fast-moving data that is a stream. Could we use GraphQL subscriptions as a streaming API?

We asked members of the GraphQL community to share their “pick of the year”

Tanmai Gopal

CEO & co-founder at Hasura

How happy are you with the overall state of GraphQL clients?

Customize Data

Polecane Źródła

Client-Side GraphQL in React
Scott Moss
Netflix

Client-Side GraphQL in React

Learn to use GraphQL on the client-side using React with Apollo Client.
Best Practices for using GraphQL on the client
The Guild

Best Practices for using GraphQL on the client

GraphQL on the client has evolved a lot in the last years. Learn what are the latest best practices and tooling that you should use in your client apps.
Dziękujemy za wsparcie naszym partnerom! Dowiedz się więcej.