Skip to content

GraphQL Servers

How you power your API.
Rankingi wskaźników satysfakcji, zainteresowania, użytkowania i znajomości.

Nie uwzględniono technologii o znajomości mniejszej niż 10%. Każdy wskaźnik jest określony w następujący sposób:

  • Satysfakcja: użyłby ponownie / (użyłby ponownie + nie użyłby ponownie)
  • Zainteresowanie: chce się nauczyćn / (chce się nauczyć + niezainteresowany)
  • Użytkowanie: (użyłby ponownie + nie użyłby ponownie) / suma
  • Znajomość: (suma - nigdy nie słyszał) / suma
💡
Możesz kliknać dowolną nazwę technologii, by uzyskać dodatkowe informacje i bardziej szczegółowy wgląd w powiązane z nią dane.

Podział Pozytywne/Negatywne

Ten diagram pokazuje podział pozytywnych(“chce się nauczyć”, ”użyłby ponownie”) i negatywnych (“niezainteresowany, “nie użyłby ponownie”) doświadczeń po dwóch stronach środkowej osi.

Szerokość słupka odpowiada ilości odpowiadających wiedzących o istnieniu danej technologii.

Inne narzędzia

We asked members of the GraphQL community to share their “pick of the year”

My 2022 Pick: GraphQL Mesh

More and more people are looking for solutions to bridge the gap between all of their services. Mesh lets you do that with GraphQL, and non-GraphQL services.

We asked members of the GraphQL community to share their “pick of the year”

Jamie Barton

Full Stack Developer & Educator

How happy are you with the overall state of GraphQL servers?

Customize Data

Polecane Źródła

Server-Side GraphQL in Node.js
Scott Moss
Netflix

Server-Side GraphQL in Node.js

Learn everything you need to create a GraphQL API on the server in Node.js with Apollo Server.
Yoga Server Tutorial
The Guild

Yoga Server Tutorial

Learn to create a performant, modern GraphQL Server that can run on any platform with Yoga Server, the best GraphQL Server in the ecosystem.
Dziękujemy za wsparcie naszym partnerom! Dowiedz się więcej.