Skip to content

Özellikler

Sözdizimi, anahtar kelimeler, ve dildeki diğer özellikler.

Kullanıma Genel Bakış

Customize Data

Bu grafik, kategoriye göre gruplandırılmış olarak tüm özellikler için çeşitli benimseme oranlarını göstermektedir.

Dış çemberin boyutu, bir özelliği bilen toplam kullanıcı sayısına karşılık gelirken, iç çember onu gerçekten kullananları temsil eder.

Ankete katılanların toplam sayısını temsil eden bir katmanın yanı sıra ayrıntılı verileri görüntülemek için fareyle her bir düğümün üzerine gelin.

Language
Directives
Security & Performance
Other Features

Language

Customize Data
Daha önce hiç duymadım
Hakkında bilgim var
Daha önce kullandım

Directives

Customize Data
Daha önce hiç duymadım
Hakkında bilgim var
Daha önce kullandım
@skip

graphql

query ($skipTitle: Boolean!) {
 queryPost {
  id
  title @skip(if: $skipTitle)
  text
 }
}
@include

graphql

query ($includeAuthor: Boolean!) {
 queryPost {
  id
  title
  text
  author @include(if: $includeAuthor) {
    id
    name
  }
 }
}
@deprecated

graphql

type MyType {
 id: ID!
 oldField: String @deprecated(reason: "oldField is deprecated. Use newField instead.")
 newField: String
 deprecatedField: String @deprecated
}
@specifiedBy

graphql

scalar UUID @specifiedBy(url: "https://tools.ietf.org/html/rfc4122")
@defer

graphql

query {
 person(id: "cGVvcGxlOjE=") {
  name
  ...HomeworldFragment @defer(label: "homeworldDefer")
}
@stream

graphql

query {
 person(id: "cGVvcGxlOjE=") {
  name
  films @stream(initialCount: 2, label: "filmsStream") {
   title
  }
}

Security & Performance

Customize Data
Daha önce hiç duymadım
Hakkında bilgim var
Daha önce kullandım

Other Features

Customize Data
Daha önce hiç duymadım
Hakkında bilgim var
Daha önce kullandım

Knowledge Score

Customize Data
Out of all the features mentioned in the survey, how many did the respondent know about?